Iepirkumu nolikumi

Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde

Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un personām ar invaliditāti Zemgales reģionā

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vispārīgo principu izstrāde un kopsavilkuma ziņojuma izstrāde par iespējām un šķēršļiem inovāciju ieviešanā projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)”

Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde personām ar invaliditāti un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem Zemgales plānošanas reģionā

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

 
 
Powered by Phoca Download