Iepirkumu nolikumi

Vieglās pasažieru automašīnas noma Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vajadzībām

Vieglās pasažieru automašīnas noma Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vajadzībām

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Zemgales plānošanas reģionam saskaņā ar atsevišķiem pasūtījumiem

Būvprojektu izstrāde objektiem: Dobelē, Lauku ielai piegulošās teritorijas lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmai un Aizkrauklē Gaismas, Bitēnu, Torņu ielas rajonā Kanalizācijas tīkla pārbūvei

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Drukas iekārtu toneru kasetņu piegāde, uzpildīšana un atjaunošana

Jelgavas, Jēkabpils, Bauskas novada, investīciju piesaistes materiālu izstrāde, tirgus izpēte

Par komandējumu nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Zemgales plānošanas reģiona vajadzībām

Neregulāri pasažieru pārvadājumi pa Latviju, Lietuvu un Igauniju

Zemgales stenda izgatavošana, uzstādīšana un nojaukšana izstādē „Balttour 2015”

E-pasta mārketinga stratēģijas izstrāde „Rekomendācijām par amatniecības nozares ārzemju labās prakses pārņemšanu”

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015.-2020.gadam rīcības plāna izstrāde

Pētījums par Zemgales plānošanas reģiona perspektīvo nozaru stratēģisko attīstību

Zemgales plānošanas reģiona datu bāzes par dabas vērtībām Zemgalē, Ziemeļlietuvā un Kauņas apriņķī izveidošana

Zemgales stenda izgatavošana, uzstādīšana un nojaukšana izstādē „Riga Food 2014"

Iespieddarbi pēc pasūtījuma Zemgales plānošanas reģiona vajadzībām

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona vajadzībām

Pētījuma „Cilvēka radītas ietekmes novērtēšana dabas aizsargājamās teritorijās Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijā” izstrāde

Labās prakses piemēra „Īrijas Vidus rietumu reģiona reģionālās plānošanas vadlīnijas 2010-2022” izvērtēšana un integrēšana „Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu 2014-2020 vides sadaļās”

 
 
Powered by Phoca Download