Iepirkumu nolikumi

INFORMĀCIJA PAR AKTUĀLAJIEM NOSLĒGTAJIEM LĪGUMIEM

INFORMĀCIJA PAR 2018. GADĀ PLĀNOTAJIEM IEPIRKUMIEM

Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Zemgales plānošanas reģionam pēc atsevišķiem pasūtījumiem

Projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš” / “Balts' Road” videoklipa izveide, ieskaitot filmēšanu, video montāžu, apskaņošanu un video grafikas izstrādi.

Fotogrāfiju iegāde projekta LLI-187 “Starptautiskais tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” vajadzībām.

„Integrējošas nometnes organizēšana”

Pētījuma “Zemgaļu un sēļu vēsturi raksturojoši tūrisma resursi Zemgalē jauna tūrisma maršruta “Baltu ceļš” izveidei" izstrāde

“Pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā”

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģionam

Degvielas iegāde Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vajadzībām

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona vajadzībām

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

Zemgales plānošanas reģiona 16 pašvaldību enerģētikas rīcības plānu 2018.-2025.gadam izstrāde

Labās prakses piemēru apkopošana zaļajos publiskajos iepirkumos projektā “Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei (GPP4Growth)”

Zemgales plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde

Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrāde

Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un personām ar invaliditāti Zemgales reģionā

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vispārīgo principu izstrāde un kopsavilkuma ziņojuma izstrāde par iespējām un šķēršļiem inovāciju ieviešanā projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)”

Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde personām ar invaliditāti un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem Zemgales plānošanas reģionā

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Vieglās pasažieru automašīnas noma Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vajadzībām

Vieglās pasažieru automašīnas noma Zemgales plānošanas reģiona administrācijas vajadzībām

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

 
 
Powered by Phoca Download