Pētījumi

Projektā "GPP4Growth" izstrādātie pētījumi (angļu valodā):

  • Report on the factors that influence business of key GPP4Growth sectors to participate in green contacts and tenders
  • Comparative analysis report on existing national and regional GPP policies, plans and criteria in the GPP4Growth regions
  • A1.1 Needs analysis report presenting the benefits, barriers and opportunities associated with GPP in the GPP4Growth regions
  • Good Practice Guide on successful GPP cases
  • Policy recommendation report on the improvement of existing resource-efficiency policies and GPP plans

Pētījuma kopsavilkums izstrādāts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai (Protected Areas)” (LLIV-316)

Studijos "Žmogaus daromo poveikio vertinimas saugomose teritorijose Latvijos–Lietuvos pasienio teritorijoje" santrauka.

Study "Assessment of human impact in Latvia-Lithuania cross-border specially protected nature areas" summary.

+ VIDEO

Lai palīdzētu amatniecības nozarei tikt galā ar mūslaiku izaicinājumiem, projekta „Reģionālā sadarbība amatniecības attīstībai” partneri piedāvā 12 radošās amatniecības stāstus, kuri atklāj idejas un pieredzi sešās valstīs – Latvijā, Spānijā, Nīderlandē, Bulgārijā, Grieķijā un Portugālē. Dažādo valstu pieredze sniedz vērtīgus padomus, no kuriem iedvesmoties un attīstīt amatniecību gan savā reģionā, gan Eiropā. Tāpēc nekavējies ne mirkli – atklāj dažādo Eiropas valstu pieredzi, lai iedvesmotos jauniem darbiem amatniecības nozares attīstībai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm!

Pētījums "Research on improving efficiency of the lifelong learning educational establishment and their co-operation with business in the bordering areas of Latvia and Lithuania" tapis projektā "COOP Edu-Ship (LLIII-175)

Pētījums "Mokymosi visa gyvenima istaigu darbo efektyvumo ir sasaju su verslo aplinka tobulinimas Latvijos ir Lietuvos Pasienio Regionouse" tapis projektā "COOP Edu-Ship (LLIII-175)

Pētījums "Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā" tapis projektā "COOP Edu-Ship (LLIII-175)

Pētījums veikts ESF projektā „Zemgales plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē" (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/080/97)

 
 
Powered by Phoca Download