Dažādi

Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību traucējumiem)

Materiāls tapis ESF projektā „Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā" (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013)

 
 
Powered by Phoca Download