Konkurss tiek organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu (grantu veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgstošas prombūtnes un vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību, jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt un saņemt atbalstu no citām valstī paredzētām atbalsta programmām.

Kas var pieteikties?

Kad var pieteikties?

  • Projektu iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 2.septembra līdz 2019. gada 4. oktobrim plkst. 17.00 (ieskaitot).

Kāds ir maksimālais finansējums?

  • Viena projekta ietvaros maksimālais finansējuma apmērs ir 10 000 eur. Zemgales plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz četri projekti, kuru kopējā summa nepārsniedz 40 000 eur. 

Pasākuma dalībnieks rakstiski sagatavotu projektu var iesniegt:

  • Klātienē Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā, Katoļu ielā 2 B, Jelgavā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16:30;
  • Nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centram, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2019. gada 4. oktobrim);
  • Nosūtot uz elektroniskā e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar elektronisko parakstu).

Projektu iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 3. septembra līdz 2019. gada 4. oktobrim plkst. 17:00 (ieskaitot).


Kontaktinformācija:

Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja

Mairita Pauliņa, Tel. +371 63028454; +371 29578343 E-pasts: mairita.paulina@zpr.gov.lv

Zemgales plānošanas reģiona Remigrācijas koordinatore

Anete Spalviņa, Tel. +371 22338666 E-pasts: anete.spalvina@zpr.gov.lv

PROJEKTU KONKURSA DOKUMENTĀCIJA: