Publikācijas datums:
3D vizualizāciju 2 video izveide tūrisma maršruta “Baltu ceļš” objektiem”
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi