Publikācijas datums:
3D vizualizāciju 2 video izveide tūrisma maršruta “Baltu ceļš” objektiem
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
05.07.2021.