Publikācijas datums:
Atpūtas laukuma jaunbūve Zvejnieklīcī Sēlpils pagasta Salas novadā
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi