Publikācijas datums:
Divu video filmu izstrāde par ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem tūrisma objektiem Zemgalē
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra