Publikācijas datums:
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona organizētajos pasākumos Aizkraukles pilsētā un tās apkārtnē
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi