Publikācijas datums:
Informatīva video izstrāde par projekta OCTOPUS rezultātiem
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi