Publikācijas datums:
Zemsliekšņa
Noslēgts
Paredzamā līgumcena
10000,00
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
ilva.kalnaja@zpr.gov.lv
Pasūtītājs
Zemgales plānošanas reģions
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
13.04.2023.
Kontakti

Ilva Kalnāja

ilva.kalnaja [at] zpr.gov.lv

Zemgales plānošanas reģions aicina pretendentus piedalīties tirgus izpētē "Informatīvu video izstrāde par izveidotajiem sociālajiem pakalpojumiem" un līdz 2023. gada 11.aprīlim (ieskaitot) iesniegt savu piedāvājumu sūtot uz e-pastu: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv. Projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros paredzēts sagatavot 17 video stāstus par sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās.