Publikācijas datums:
Integrējošas diennakts nometnes organizēšana jauniešiem, kas aug ģimenēs un ārpusģimenes aprūpē
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi