Publikācijas datums:
Izglītības speciālistu apmācību nodrošināšana
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Pakalpojuma sniedzēja izvēles procedūra