Publikācijas datums:
ZPR2020/1
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju, EIS sistēmā
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
24.02.2020.