Publikācijas datums:
ZPR2020/5
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju, EIS sistēmā
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
15.09.2020.