Publikācijas datums:
ZPR2020/3
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju, EIS sistēmā
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
21.07.2020.