Publikācijas datums:
Vadlīniju izstrāde daudzfunkcionālajiem sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu centriem Latvijā un Lietuvā
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
14.12.2020.