Publikācijas datums:
Vadlīniju izstrādi daudzfunkcionālajiem sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu centriem Latvijā un Lietuvā
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi