Publikācijas datums:
Video izstrāde par kopīgo tūrisma maršrutu piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā, Paņevežu un Šauļu apriņķos
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi