Zemgales kultūras programma

Zemgales Plānošanas reģionā noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKF) mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas – 2018 projektu konkurss.

Konkursa mērķis ir veicināt Zemgales reģiona tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, tostarp veicināt zemgaļu un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras daudzveidības saglabāšanu, vienota Zemgales tēla veidošanu, atbalstīt jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā, sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē.

Šogad VKF Padomes piešķīrums Zemgales Kultūras programmas projektu konkursam bija dāsnāks nekā pirms gada. Pavisam projektu ieviešanai atvēlēti 120 000 eiro. Pavisam zemgalieši konkursam iesniedza 80 projektus, kuros kopējā pieprasītā summa pārsniedza 317 643. Ekspertu komisija, kurā darbojās VKF, ZPR un NVO sektora pārstāvji atbalstīja 60 projektus, kas procentuāli ir vairāk nekā līdzīgā konkursā pirms gada.

Vairāki atbalstītie projekti arī reģionā ļaus krāšņākus vērst Latvijas valsts simtgades svinību pasākumus, piemēram, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes rīkoto koncertuzvedumu ”Mana Latvija”, Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” organizētās Baltu vienības dienas norises Jelgavā, biedrības “Sadarbības platforma” iecerēto Latvijas Kultūras vēstnieku festivālu Zemgalē, Jēkabpils novada pašvaldības aktivitāti “Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas simtgadē” un vēl citus vērienīgus pasākumus. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, atbalstu guvuši projekti, kas stiprina un plašumā vērš tādus tradicionālus, Zemgalei raksturīgus kultūras dzīves pasākumus kā “Zemgaļu svētki Tērvetē”, “Kultūras dienas Dobeles Ceriņu dārzā”, “Mežotnes Pilskalna svētki”, alternatīvās mūzikas festivāls “Zobens un Lemesis” un “Ērģeļmūzikas dienas Zemgalē”.

Savukārt biedrības “Aīda” organizētās viesizrādes Aucē, Iecavā, Neretā, Skrīveros un Tērvetē, Liepājas simfoniskā orķestra koncertsērija Rundāles pilī un Jēkabpils pašvaldības rīkotās operas dienas “Baltijas akords” Jēkabpilī veicinās profesionālās mākslas pieejamību Zemgales lauku iedzīvotājiem. Bez tam ar Zemgales Kultūras programmas atbalstu iecerēts veikt virkni aktivitāšu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Jaunsaules, Lielvircavas, Kalnciema - Klīves un Bērzes dievnamā, Viļa Plūdoņa muzejā “Lejenieki”, Viesītes muzejā “Sēlija”, Bauskas Pils muzejā, Zaļenieku muižā un vēl citviet reģionā. Atbalstīto projektu ieviešana Zemgalē ilgs līdz 15. decembrim.