Pakalpojumi pieaugušajiem

Projektā “Atver sirdi Zemgalē” ir iesaistījušies nedaudz vairāk kā 500 pieaugušo, kam invaliditāte noteikta garīga rakstura traucējumu dēļ. Šiem cilvēkiem projekta ietvaros ir veikts vajadzību izvērtējums un izstrādāts Individuālais atbalsta plāns. Diemžēl pakalpojumu saņemšanu uzsākuši  vien daļa no visiem iesaistītajiem dalībniekiem.

Bilde

Aicinām dalībniekus nekavēties un pieteikties atbalsta pakalpojumu saņemšanai rakstot iesniegumu deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajam dienestam, jo projekta apmaksāti pakalpojumi būs pieejami  vairs vien līdz 31.08.2023.

Gadījumā, ja ir kādas neskaidrības par pakalpojumu iespējām, aicinām uzdot jautājumus  sava novada Sociālajam dienestam, projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītājai Dacei  Strautkalnei (kontaktinformācija: e-pasts: Dace.Strautkalne@zpr.gov.lv; tālr. 63021250; 28807929) vai lūgt draugu vai tuvinieku palīdzību.

Arī tiem projekta dalībniekiem, kas jau saņēmuši vai saņem piešķirtos pakalpojumus ir iespēja pārskatīt pakalpojumu klāstu un pieteikties papildus pakalpojumu saņemšanai, jo (BŪTISKI!) visi pakalpojumu skaita ierobežojumi ir atcelti un pakalpojumi pieejami neatkarīgi no iepriekš saņemtā atbalsta reižu skaita, specifikas un ilguma.

Tā, kā 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos 313 (tie ir noteikumi, kas nosaka kādu tieši atbalstu projekta dalībniekiem var sniegt un apmaksāt no Eiropas piešķirtā finansējuma) ir veikta virkne izmaiņu, kas būtiski palielina pieejamo atbalstu, tālāk uzskaitīsim, kādi pakalpojumi projekta dalībniekiem vispār var tikt piešķirti un apmaksāti.

Kādus atbalsta pakalpojumus projekta dalībnieki var saņemt?

 1. Neierobežotu skaitu psihologa konsultācijas un citu speciālistu (fizioterapeita, ergoterapeita, mākslas terapeita, sociālā darbinieka u.c.)  konsultācijas un individuālo atbalstu;
 2. Atbalsta grupu un grupu nodarbības;
 3. Aprūpi mājās;
 4. Dienas aprūpes centra pakalpojumu;
 5. Specializēto darbnīcu pakalpojumu;
 6. Grupu dzīvokļa pakalpojumu;
 7. Īslaicīgās sociālās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumu.

Kur un kādi pakalpojumi ir pieejami?

Jelgavas novadā:

 • daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Laipa” (adrese: Draudzības iela 3 – 1, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads) piedāvā dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojumus;
 • sociālo pakalpojumu centrs “Zīle” (adrese: Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads) piedāvā dienas aprūpes centra pakalpojumu;
 • dienas aprūpes centrs “Upe” (adrese: “Lielplatones skola”, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads).

Dobeles novadā:

 • dienas aprūpes centrs “Solis” (adrese: Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads);
 • pašvaldības sociālā dienesta “Grupu dzīvokļi” ( adrese: Uzvaras iela 50, Dobele, Dobeles novads);
 • specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centrs “Dare Audeamus” (adrese: Krišjāņa Barona iela 3, Dobele, Dobeles novads).

Bauskas novadā:

 • daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Sarkanā skola” (adrese: Bauskas iela 4, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads) piedāvā dienas aprūpes centra pakalpojumu;
 • pašvaldības sociālā dienesta dienas aprūpes centrs Rundālē (adrese: “Saulaine 10”, Saulaine, Rundāles pagasts, Bauskas novads);
 • pašvaldības sociālā dienesta dienas aprūpes centrs Bauskā (adrese: Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas nov.);
 • pašvaldības sociālā dienesta aprūpe mājās (adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Bauskas novads)

Aizkraukles novadā:

 • pašvaldības sociālā dienesta grupu dzīvokļi “Sproģu skola” (adrese: “Sproģu skola”, Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles novads);
 • grupu māja/dzīvokļi “Vīgante” (adrese: “Vīgantes pamatskola”, Staburaga pagasts, Aizkraukles novads);
 • Vietalvas grupu dzīvoklis (adrese: Aveņu iela 2 – 2, Vietalva, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads);
 • Pļaviņu dienas aprūpes centrs (adrese: Lielā iela 37, Pļaviņas, Aizkraukles novads);
 • Sproģu dienas aprūpes centrs (adrese: “Bērnudārzs 2”, Sproģi, Zalves pag., Aizkraukles novads).

Jēkabpils novads:

 • biedrības “Cerību sala” dienas aprūpes centrs “Cerība” (adrese: Brīvības iela 126, Jēkabpils, Jēkabpils novads);
 • grupu māja “Saka” (adrese: Brīvības iela 286A, Jēkabpils, Jēkabpils novads);
 • daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Rosme” ar dienas aprūpes centra pakalpojumu un specializēto darbnīcu pakalpojumu (adrese: Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads);
 • dienas aprūpes centrs “Raksti” (adrese: Skolas iela 9A, Aknīste, Jēkabpils novads);
 • pašvaldības sociālā dienesta grupu dzīvokļi “Dienvidi” (adrese: Skolas iela 9A, Aknīste, Jēkabpils novads);
 • pašvaldības sociālā dienesta grupu dzīvokļi “Rīti” (adrese: “Rīti” – 1, Ancene, Asares pagasts, Jēkabpils novads).

Jelgavas Valstspilsēta:

 • pašvaldības sociālo lietu pārvaldes dienas aprūpes centrs “Atbalsts” (adrese: Stacijas iela 13, Jelgava);
 • pašvaldības sociālo lietu pārvaldes grupu dzīvokļi (adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava)
 • pašvaldības sociālo lietu pārvaldes dienas aprūpes centrs “Harmonija” (adrese: Lediņu ceļš 1, Jelgava);
 • pašvaldības sociālo lietu pārvaldes specializētās darbnīcas (adrese: Stacijas iela 13, Jelgava)
 • pašvaldības sociālo lietu pārvaldes DI Grupu dzīvokļi (adrese: Stacijas iela 13, Jelgava)

Virkne projektā iesaistīto dalībnieku jau izmanto piedāvātās iespējas un saņem psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita, mākslas terapeita, sociālā darbinieka u.c. speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, kā arī atbalsta grupu un grupu nodarbību pakalpojumus neierobežotā skaitā. Vēl daļa projekta dalībnieku sākuši izmantot grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojumus, bet projekta dalībnieki ar īpašo kopšanu – aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā un “atelpas brīža” pakalpojumu.

Aicinām projekta dalībniekus sazināties vai doties uz savas pašvaldības Sociālo dienestu un uzrakstīt iesniegumu, lai tie, kas vēl nav sākuši, uzsāktu saņemt pakalpojumus un tie, kas jau saņem vai saņēmuši, pārskatītu un papildinātu piešķirto pakalpojumu klāstu!

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Vairāk informācijas: http://www.atversirdi.lv