Lektors pie baltas tāfeles
Bilde

Zemgales plānošanas reģions, ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros, ielūdz jūs uz diskusiju par deinstitucionalizācijas (DI) procesa un pašvaldībās izveidoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu ilgtspēju, kas notiks  2023. gada 14. septembrī, Jēkabpilī, Viestura ielā 35, (lielajā konferenču zālē).

2023. gada 31. decembrī noslēgsies deinstitucionalizācijas projekts “Atver sirdi Zemgalē”. No 2015. gada 1. jūlija, kad aizsākās projekta realizācija, notikušas daudzas izmaiņas cilvēku ar invaliditāti atbalsta sistēmā, bet kā viena no būtiskākajām ir jāmin sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide pašvaldībās. Šo pakalpojumu galvenais mērķis – lai cilvēki ar nopietnām veselības grūtībām nenonāktu ilgstošās aprūpes iestādēs, bet varētu dzīvot savās mājās, savā pašvaldībā un saņemt nepieciešamos atbalsta pakalpojumus.

Diskusijā būs iespēja:

  • dzirdēt Labklājības ministrijas tālākos plānus deinstitucionalizācijas procesa virzībai valstī,
  • dzirdēt pašvaldību pieredzi, kas gūta veidojot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus,
  • dalīties ar savām pakalpojumu izveides procesā gūtajām atziņām,
  • aktualizēt turpmākos izaicinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā.

Diskusijā aicināti piedalīties: pašvaldību vadītāji, pašvaldību attīstības plānotāji un sociālo dienestu speciālisti, NVO pārstāvji, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Diskusijas dienas kārtība ŠEIT.

Lai piedalītos diskusijā, aicinām reģistrēties līdz 12. septembrimReģistrācijas anketa ŠEIT.

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Vairāk informācijas: http://www.atversirdi.lv