aicinājums

Zemgales plānošanas reģions projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros šajā pavasarī vēlas organizēt pasākumu uzņēmējiem, lai aktualizētu jautājumus, kas saistīti ar cilvēku ar invaliditāti, tai skaitā garīga rakstura traucējumiem, nodarbinātību. 

Lai mūsu organizētais pasākums iekļautu tēmas, kuras atbilstu jūsu interesēm, lūdzam veltīt 5 minūtes sava laika un līdz 31.martam aizpildīt aptaujas anketu: https://forms.gle/umKqjr9xeoJGU4bu6

Pasākums tiks finansēts Zemgales plānošanas reģiona realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” (vienošanās nr. 9.2.2.1/15/I/001) 8.darbības – informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā ietvaros.