Īstenojot ZPR ieviestā projekta “INTENSSS-PA” informatīvo kampaņu, Liepājā un Valmierā notikušas reģionālās info dienas jeb “road show”, kurās interesentus iepazīstināja ar alternatīvo enerģiju transportā.

Reģionālo info dienu (RLL) pasākumi Zemgalē jau vairākkārt pulcējuši nozares ekspertus un ieinteresētās puses, tā diskusijās rodot iespēju apmainīties ar informāciju un pieredzi, ļaujot izstrādāt pilnvērtīgākus nākotnes plānus. RLL Zemgalē jau vairāk nekā gada garumā fokusētas uz atjaunojamās enerģijas iespēju izvērtēšanu un plānošanu, īpaši ilgtspējīga “zaļā” transporta vajadzībām.

Lai informētu plašāku auditoriju, paaugstinātu valsts un pašvaldību speciālistu kapacitāti un iegūtu citu reģionu skatījumu, jūnija vidū līdzīgas info dienas rīkotas divās pilsētās ārpus Zemgales reģiona - Liepājā un Valmierā. Tajās klātesošie iepazinās ar “INTENSSS-PA” projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī guva iespēju iepazīties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) veiktajiem pētījumiem par atjaunojamo enerģiju transportā, Satiksmes ministrijas (SM) transporta attīstības pamatnostādnēm pēc 2020. gada un Zemgales Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025. gadam izstrādes gaitu.

Šādās sanāksmēs iespējams iegūt visaptverošāku redzējumu, ko iestrādāt reģiona plānā alternatīvo degvielu un atjaunojamās enerģijas izmantošanā - reģiona redzējumā, kā mazināt fosilās enerģijas patēriņu un ārvalstu ietekmi.

LLU vadošais pētnieks Gints Birzietis savā stāstījumā skaidroja nacionālo politiku alternatīvo degvielu nozarē un izskaidroja dažādu alternatīvo degvielu, tostarp jau šobrīd pieejamo biodegvielu, transportlīdzekļu priekšrocības un trūkumus, fokusējoties uz gala lietotāju, kas ikdienā pārvietojas ar dažādu veidu transportlīdzekļiem. Tāpat prezentācijā G.Birzietis uzsvēra, ka nav iespējams vienu enerģijas avotu uztvert kā pārāku - līdzīgi kā šobrīd benzīnam un dīzeļdegvielai ir savi pozitīvie un negatīvie aspekti, arī biogāzei, elektrībai un ūdeņradim ir savs pielietojums, un visa pasaule ir tikai alternatīvu izzināšanas ceļa sākumā.

Zemgale līdz 2025. gadam paredz sasniegt ambiciozu mērķi - no kopējās patērētās enerģijas transporta sektorā atjaunojamo energoresursu daļu palielināt līdz 12% (šobrīd - 0,75%), kā arī trīskāršot elektromobiļu skaitu. Šobrīd reģionā kā alternatīvo enerģiju transportā galvenokārt izmanto bioetanolu, hidrogenētu augu eļļu un elektroenerģiju, taču izstrādātais plāns paredz, ka līdz 2025. gadam reģionā būtu nepieciešama 2.paaudzes bioetanola ražotne, biogāzes attīrīšanas stacijas un to ražoto biometānu izmantošana sabiedriskajos un pašvaldību transportos, kā arī veicināta decentralizēta elektroenerģijas ražošana no atjaunojamajiem resursiem, kas sniegtu ieguldījumu elektromobīļu darbināšanai.

Līdzīgs ir arī SM mērķis. Savā nacionālā līmeņa plānā ministrija paredzējusi fokusēties uz transporta sistēmu, kas nodrošina efektīvu cilvēku pārvietošanu, tā veicinot visaptverošu valsts ekonomisko izaugsmi, cilvēku mobilitāti un pārejot uz zema emisijas līmeņa sabiedrību.

Jāatzīmē, ka alternatīvu transporta risinājumu iniciatīva reģionā tiek attīstīta arī ārpus INTENSSS-PA projekta, un 2017. gada nogalē sākts jauns projekts par bezpilota elektrisko autobusu ieviešanas iespējām pilsētvidē, kurā paredzēts mēneša garumā testēt iespējas šādus alternatīvos transportlīdzekļus izmantot tā sauktās “pēdējās jūdzes” savienojumiem, piemēram, no dzelzceļa stacijas līdz dažādiem objektiem pilsētās.

Apmācību prezentācijas ar plašāku informāciju lejupielādēt iespējams

Pasākumi Liepājā un Valmierā rīkoti ar ZPR īstenotā projekta “Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plānošana” (INTENSSS-PA) atbalstu. Projektu pilnībā finansē Eiropas Savienības HORIZON2020 programma, un tā kopējais budžets ir 1 707 925 EUR, savukārt ZPR budžets ir 70 606,25 EUR.