Starptautiskajā studentu inovāciju konkursā, ko ZPR rīkoja sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), noskaidroti uzvarētāji, un viņu sveikšana notiks 19. jūnijā.

Konkurss norisinājās no 2018. gada februāra, un tajā piedalījās studējošie no dažādām LLU fakultātēm, kas atsevišķos gadījumos spēkus apvienojuši ar Jelgavā studējošajiem ārzemju studentiem. Konkursa otrajai kārtai izvirzītas tika četras komandas, kuru izstrādātie inovatīvie risinājumi videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu jomā ekspertu komisijas vērtējumā tika atzīti par vispiemērotākajiem augu barības vielu un sedimentu samazināšanai ūdeņos.

“Konkursa mērķis bija motivēt inženierzinātņu un dabas zinātņu studentus iesaistīties ūdeņu kvalitātes izaicinājumu risināšanā un praksē pielietot universitātē iegūtās zināšanas, izstrādājot inovatīvus risinājumus,” skaidro LLU asociētais profesors un projekta “NutrInflow” komandas pārstāvis Ainis Lagzdiņš. Viņš arī norāda, ka vairākas no komandām spēkus apvienojušas ar citu nozaru programmu studentiem, piedāvājot, piemēram, idejas finanšu aprēķiniem vai skatījumu par ainavas arhitektūru.

Abu partneru īstenotajā projektā “NutrInflow”, kurā konkurss īstenots, īpašs uzsvars likts uz sedimentācijas baseinu, divpakāpju meliorācijas grāvju, akmeņu krāvumu, meandrēšanas, kontrolētās drenāžas un mākslīgo mitrāju izmantošanu, taču, šīs nebūt nebija vienīgās idejas, kā sekmīgi novadīt lieko ūdeni no lauksaimniecības zemēm, vienlaikus nepieļaujot augu barības vielu nonākšanu upēs un Baltijas jūrā.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana norisināsies 19. jūnijā plkst. 10, LLU Vides un būvzinātņu fakultātes 4. stāvā, 402. auditorijā. Jāatzīmē, ka konkursa uzvarētājiem tiks piedāvāta iespēja 2018. gada rudenī doties apmaksātā braucienā uz Somiju un piedalīties projekta “NutrInflow” noslēguma konferencē, vienlaikus savu ideju prezentējot starptautiskā līmenī.

“NutrInflow” projektā sadarbojas trīs valstis – Latvija, Somija un Zviedrija, turklāt Latvijā pilotteritorijas – Lielupes sateces baseina – attīstīšanā iesaistījušies vadošie speciālisti ne vien no Zemgales Plānošanas reģiona, bet arī biedrības “Zemnieku saeima”, LLU un Jelgavas novada pašvaldības.

Projekts “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā” jeb “NutrInflow” no 2015. gada septembra līdz 2019. gada februārim tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta vadošais partneris ir lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija “ProAgria Southern Finland”, un tā kopējais budžets ir 1,78 miljoni EUR, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējums.