Projektu jaunumi Projekts Secure Areas Vide

Jēkabpils novada Dunavas pagastā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014. – 2020. gadam projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” atbalstu iegādāts pārvietojamais plosts.

Lai mazinātu ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas plūdu laikā, pateicoties piesaistītajam finansējumam projekta “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros, Dunavas pagastā ir iegādāts pārvietojamais plosts ar dzinēju. Pārvietojamais plosts tika iegādāts, lai plūdu laikā vajadzības gadījumā būtu iespējams evakuēt cilvēkus vai mājdzīvniekus, nodrošinātu iedzīvotājus ar pārtikas piegādi un risinātu citus drošības pasākumus ārkārtas situācijas laikā. Līdz septembrim plostu paredzēts izmantot kā piestātni vietējiem iedzīvotājiem, lai nodrošinātu viņu drošību, izmantojot ūdens transportu. Tā atrašanās vieta turpmāk būs pie pārceltuves Dunavas pagastā. Ziemas periodā pontons tiks izcelts un glabāts speciāli tam paredzētā vietā.

Papildus jau iegūtajam aprīkojumam, pašvaldība ar projekta atbalstu iegādāsies ugunsdzēsēju aprīkojumu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Rubenes un Kalna pagastā un ģeneratoru Dunavas pagastā.

Kopā ar partneriem no Zemgales Plānošanas reģiona, Krustpils novada pašvaldības, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskā un praktiskā centra un Baltkrievijas nacionālā parka “Braslavas ezeri” plānots izveidot ilgtspējīgu dabas resursu un risku novēršanas vadības sistēmu, organizēt pasākumus iesaistīto mērķa grupu veiktspējas stiprināšanai, uzlabot tehnisko kapacitāti vides resursu pārvaldības jomā un iespējamo katastrofu novēršanā, stiprināt sadarbību un palielināt informētību vides ārkārtas situācijās, izmantojot komunikācijas pasākumus un rīkus.

Projekta ieviešana ilgs divus gadus, un tā kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476,17 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 49 913,20 eiro, no kuriem 44 922 eiro ir ES finansējums, 4 991,32 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Informāciju sagatavoja: Jēkabpils novada projektu speciāliste Līva Stašule