Ikvienam jaunatklāsmi alkstošam ceļotājam nākamā tūrisma sezona sākas jau drīz pēc tam, kad noslēgusies iepriekšējā, jo savlaicīgi sākas jaunu maršrutu plānošana, kas saistīta ar kāroto galamērķu izvēli un plaša spektra informācijas apguvi.

Zemgalē, lai potenciālos ceļotājus tuvinātu, piemēram, ģeotūrisma jaunā maršruta izpētei, Plānošanas reģionā nupat kā sagatavoti un interneta resursos ievietoti divi saturā un formā viegli uztverami video rullīši. Divi vietējie jaunekļi - Oto un Leo, gluži tāpat kā bērnu literatūras klasiķa, rakstnieka Voldemāra Zālīša grāmatas “Staburaga bērni” personāži Jancis un Mārcis, aicina doties īsā, bet interesantā un draiskā ceļojumā pa Zemgales ārēm, mežiem un upēm, jo, kā paši atzīst, apnicis sēdēt uz dīvāna.

Ceļojuma pirmajā daļā piedzīvojumu meklētāji Bauskas novadā nonāk Skaistkalnē, vietā, kur Latvijas teritorijā vislabāk redzamas, laika gaitā izveidojušās karsta kritenes, Vecumniekos, kur meklējama iekšzemes augstākā – Zvirgzdes kāpa. Abu draugu jaunatklāsmes brīnums turpinās Augšzemes augstienē Sēlpils pagastā, kur ar 28 metru augstu skatu torni iezīmēts Strūves ģeodēziskā loka punkts Dabors - kalns, kas ir UNESCO Pasaules mantojuma daļa. Savukārt, nonākuši Kūku pagasta Rogāļu gravā, ceļotāji veldzējas ar Mīlestības avotiņa ūdeni un tālāk – jau Dobeles novadā - nonāk Pokaiņu meža ainaviskajā, bet noslēpumainajā apvidū un sajūsminās par Drabiņu kūdras purva plašumiem Jelgavas novadā.

Improvizētā videoceļojuma otrajā daļā abi dēkaiņi dodas apskatīt Zemgales līdzenumam netipiskos dolomīta atsegumus Mūsas labajā krastā pie Bauskas, iespaidīgās Krustalīča klintis Daugavas ielejā un Ellītes sēravotu līdzīga nosaukuma purvā, vietā, kur meklējama Iecavas upes izteka. Videoceļojuma abas daļas pieejamas You Tube platformas Zemgales plānošanas reģiona kontā, kā arī citviet sociālajos tīklos.

Katrā no video rullīšiem tikai dažas minūtes ilgušais ceļojums ir gana aizraujošs, lai rosinātu arī plašāku interesei par jaunajā ģeotūrisma maršrutā ietvertajiem vairāk nekā pussimts apskates objektiem Zemgalē un Sēlijā un aptuveni tikpat daudz Ziemeļlietuvā. Minētie videosižeti tapuši ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-483 “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” (GEOTOUR) atbalstu.

Projekts “GEOTOUR” kopējais finansējums ir 649 972,15 eiro, tostarp ERAF finansējums – 552 476,31 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja: