nodarbinatiba_GRT
Bilde

Projekts "Atver sirdi Zemgalē" ielūdz uzņēmējus uz informatīvu pasākumu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas iespējām darba tirgū. Pasākuma laikā pieredzējuši eksperti stāstīs par:

  • Juridiskajiem aspektiem, kas ir jāņem vērā, nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti.
  • Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem komunikācijas īpatnības, darba vides pielāgojumi, atbalsts darba procesā.
  • Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti.
  • Pieredzes stāsts - tipiskākās darbinieku īpašības, kuras darba devējam var būt noderīgas, riski un kā tos mazināt, ieguvumi, kļūstot par sociāli atbildīgu vai sociālo uzņēmumu.

Reģistrējiet savu dalību pasākumā aizpildot anketu: https://forms.gle/SDY4YNdBa5i4rgFi7, reģistrācija atvērta līdz 11.08.2023.

Par lektoriem:

Kristīne Veispale - Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” izpilddirektores vietniece, valdes locekle, projekta vadītāja, personāla vadības procesu nodrošināšana Biedrībā kopā nodarbinot 120 darbiniekus, tai skaitā arī cilvēkus ar invaliditāti, kuriem ir garīga rakstura traucējumi personāla atlase, profesionālā kompetences pilnveide, mācību organizēšana un vadīšana, supervīzijas, personāla motivācijas pasākumi, personāla novērtēšana darba laika uzskaite, subsidēto darba vietu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti, darbs ar brīvprātīgajiem, atbalsts jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pieredze sociālajā darbā kopš 2002.gada.

Māris Grāvis - Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs. Kopš 2003. gada iesaistīts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ieviešanā un nodrošināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Sociālā uzņēmuma “RB CAFE” idejas autors un valdes loceklis kopš 20.09.2018. SIA stratēģiskā vadība, vadības personāla atlase un piesaiste. Sociālās uzņēmējdarbības idejas virzība. Marketinga un finanšu plānošana. Uzņēmumā tiek nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, tai skaitā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. SIA “Ģimenes asistentu serviss” valdes loceklis kopš 01.07.2019.  Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes loceklis kopš 23.03.2023.