Erasmus+ Projektu jaunumi Projekts Link
Link projekta jauniešu foruma afiša

Lai vecinātu sadarbību dažādu kopienu pārstāvjiem darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā, kopīgi meklētu labākos risinājumus, Zemgales plānošanas reģions aicina uz Iesaistīto pušu Forumu darbā ar jauniešiem 4. aprīlī no 11.00 līdz 15.00,  Jelgavā (bistro Silva 2. stāva zāle, Driksas iela 7, Jelgava). 

Iesaistīto pušu foruma mērķis ir:

- vest kopā dažādus kopienas pārstāvjus no Jelgavas pilsētas un novada, kuri  ir atbildīgi, iesaistīti, ceļas un krīt par darbu ar jauniešiem, 

- aktualizēt dažādu organizāciju darbu, lai saprastu, ko katrs mēs darām savās mājās, kādas ir aktuālās grūtības, kur ir vajadzīgs kopīgs risinājums (lūgsim sagatavot 3-5 minušu prezentāciju).

- veicināt savstarpēju sadarbību un iniciatīvas, 

- noskaidrot kopīgus mērķus darbā ar jauniešiem.

Lai veidotu ne tikai sadarbību starp institūcijām, bet arī ar jauniešiem, aicinām tikšanās reizei pievienoties vienam vai diviem jauniešus no jauniešu organizācijām, no jūsu pārstāvētās organizācijas (jauniešu centriem, skolēnu pašpārvaldēm, utt.). Kopā var pieteikties 20 jaunieši, kuriem būs paralēla darbnīca.

Pieteikšanās forma šeit:  https://ej.uz/iesaistito_forums

Pasākuma programma:

Link projekta jauniešu foruma afiša

Par foruma organizēšanu ir atbildīga Zemgales plānošanas reģiona piesaistītā eksperte Lauma Gulbe, neformālās izglītības mācību vadītāja. Laumas Gulbes kontakti: e-pasts: laumagulbe@linkprojects.org .

Forums notiek ar Zemgales plānošanas reģiona koordinētā Eiropas Savienības ERASMUS + projekta “Mācību un inovāciju sadarbības tīkls”/ LINK atbalstu. Dalība forumā neuzliek nekādas finansiālas saistības.

Projekta “Mācību un inovāciju sadarbības tīkls” mērķis ir izstrādāt un īstenot “Mācību un inovāciju laboratorijas” modeli jeb integrētu pieeju uz cilvēku vērstu veselības un/vai sociālo pakalpojumu sniegšanu Zviedrijā, Norvēģijā, Latvijā, Slovēnijā, Serbija, Spānijā.

Vairāk par projektu lasiet šeit: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/macibu-un-inovaciju-sadarbibas-tiklslearning-and-innovation-network