Erasmus+ Projekts Link Projektu jaunumi
LINK pasākuma programmas mazā afiša

Lai veicinātu sadarbību starp dažādu kopienu pārstāvjiem darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā un novadā, 4.aprīlī Zemgales plānošanas reģions īstenoja Iesaistīto pušu forumu darbā ar jauniešiem. 

Tajā piedalījās vairāk nekā 30 pārstāvji no dažādām Jelgavas pilsētas un novada organizācijām/ institūcijām. 

Galvenais ieguvums dalībniekiem, piedaloties šajā tikšanās, ir sadarbība, savukārt, vajadzība - atbalsts. 

Visa veida savstarpējs atbalsts. Atbalsts jauniešiem savā starpā un no speciālistu puses. Kā arī atbalsts iesaistītajām pusēm, vairāk iepazīstot vienam otru.

Vairāk lasiet Telpa kopradei - LINK (linklearning.online)

Tādēļ nākamā tikšanās ir 26.aprīlī (11:00 - 14:00, ZPR Koprades telpa jauniešiem, J.Asara ielā 21, Jelgava (Jelgavas Roksskolas 2.stāvā)), lai stiprinātu savstarpēju atbalstu un iepazītu pakalpojumus, kas tiek piedāvāti jauniešiem Jelgavas pilsētā un novadā. 

1. Aicinām pieteikties 10 institūcijas/organizācijas, no katras piedaloties vienam pārstāvim.

2. Aicināti arī 10 jaunieši, veidojot sadarbību starp speciālistiem un jauniešiem. 

3. Tikšanās noritēs neformālā atmosfērā un gardu pusdienu pauzi ;)

Programma:

Programmas afiša LINK pasākumam

 

Pieteikšanās līdz 22.aprīlim https://ej.uz/26_aprila_tiksanas

 

Tikšanās notiek ar Zemgales plānošanas reģiona koordinētā Eiropas Savienības Erasmus+ projekta "Mācību un inovāciju sadarbības tīkls/"LINK veidošanu kopienā, mācoties vienam no otra, kopā meklējot risinājumus un sadarbību https://www.zemgale.lv/lv/projekts/macibu-un-inovaciju-sadarbibas-tiklslearning-and-innovation-network