Zemgales kultūras programma

Ieviešot Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKF) un akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži (LVM) atbalstīto Zemgales Kultūras programmu (ZKP) - 2018, Zemgales plānošanas reģionā pērn īstenoti 60 projekti.

Visvairāk no tiem, pavisam 19, vērsti uz dažādu festivālu un koncertu organizēšanu reģionā, bet 14 – uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Līdztekus tam 14 citos projektos atbalstu guvusi vairāku simpoziju, meistarklašu un laikmetīgās mākslas izstāžu norise, kā arī grāmatu izdošana un tām veltītu svētku rīkošana. Līdzīgi kā citus gadus, atsevišķos projektos zemgalieši pievērsušies arī sakrālā mantojuma saglabāšanai un seno amata prasmju popularizēšanai.

Ar ZKP atbalstu divi vērienīgi pasākumi notikuši Jelgavā. Augustā pirmajā Kultūras vēstnieku festivālā savas prasmes rādīja un ar zināšanām dalījās 17 vēstnieki kopā ar kādu no sava novada kolektīviem, pavisam ap 200 dalībniekiem. Mazliet vēlāk – septembrī, ar programmas atbalstu notika Baltu vienības dienas divdaļīgs noslēguma koncerts “No vienas jūras, no viena koka” ar kamerorķestra, kora un bigbenda piedalīšanos. Savukārt Rundālē un Bauskā, arī septembrī, izskanēja Zemgales Stāstnieku 7. festivāls, šoreiz akcentējot rožu tematiku literatūrā, dārzos un izstāžu zālēs. Turklāt, pateicoties biedrības “Meistars Gothards” īstenotajam projektam, baušķenieki piedzīvoja vēl vienu skaistu notikumu – vecpilsētā, Strautnieku ielā pie Mēmeles tika atklāts oriģināls vides objekts – mozaīkas tehnikā izstrādāts panno “Sarunas pie upes”.

Pavasara plaukumā, plašāk kā jebkad agrāk, Dobelē, Dārzkopības institūta dārzā un vēl tālākā apkaimē izskanēja tradicionālie Ceriņu svētki ar glezniecības plenēriem, tematisku izstādi Pētera Upīša piemiņas muzejā, teātra un dzejas uzvedumiem, operas un operešu, kā arī kora mūzikas koncertiem ceriņos. Latvijas jubilejas gadā par nozīmīgu kultūrvēsturisku notikumu kļuva pagājušā gadsimta vidus mākslinieces un rakstnieces Hildas Vīkas romāna “Dobeles karalis” atvēršanas svētki. Grāmata izdota pēc Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma manuskripta, tajā saglabāta autores leksika un rakstība, kā arī izmantoti Hildas Vīkas zīmējumi. Kaimiņu – Jelgavas novadā ar ZKP atbalstu notikusi Zaļenieku muižas kādreizējā īpašnieka Alekša fon Šepinga pasūtītā un 1864. gadā Berlīnē gleznotā viņa dēla, toreiz sešgadīgā Karla Dītriha Alekša portreta kopijas izgatavošana. Minētā glezna, kuras oriģināls glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, uzskatāma par vienu no skaistākajiem 19. gadsimta bērnu portretiem.

Daudzas izglītojošas un radošas aktivitātes pērn notikušas arī Sēlijas pusē. Viesītes novada muzejā “Sēlija” iekārtota un vēl līdz 21. janvārim ir apskatāma unikāla izstāde “Ieskats dziesmu svētku vēsturē”, kas atspoguļo paveikto kādreizējā Jēkabpils apriņķa pagastu un pilsētu vietējo Dziesmu svētku apzināšanā, izpētē un popularizēšanā laika posmā līdz 1945. gadam. Jēkabpils novada amatniecības centrā “Rūme”, Zasas pagastā tapusi izstāde “ Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X – XIII gadsimtā” ar rotām, tērpiem, traukiem un ādas izstrādājumiem. Savukārt tā paša novada Raiņa muzejā Tadenavā īstenots projekts “Sēlijas ievērojamākie cilvēki tiekas Raiņa dzimtenē” ar interesantu koncertprogrammu un unikālu interaktīvu video materiālu demonstrēšanu, piedāvājot skatītājiem izmantot virtuālās realitātes brilles. Materiālos atspoguļoti novada nozīmīgākie kultūrvēsturiskie objekti un ievērojamākie cilvēki – novadnieki.

ZKP mērķis ir veicināt Zemgales reģiona tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, tostarp veicināt zemgaļu un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras daudzveidības saglabāšanu, vienota Zemgales tēla veidošanu, atbalstīt jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā, sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē. Minēto 60 projektu ieviešanai pērn pavisam bija atvēlēti 120 000 eiro.