Lai vairāk nekā pirms gada pārrobežu sadarbībā izstrādātajam un atklātajam starptautiskajam kultūras tūrisma maršrutam “BALTU CEĻŠ” (Balts Road) piešķirtu plašāku skanējumu, Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) kopā ar partneriem no Kurzemes, Rundāles, Klaipēdas un Šauļiem šovasar organizē vērienīgu akciju “Izzini baltus”.

Katrs no viņiem savā teritorijā gan aktīvos, gan potenciālos ceļotājus mudina doties kādā no aptuveni 2 145 kilometru garā maršruta posmiem, Latvijas daļā tas ir Kuršu, Sēļu un Zemgaļu loks, un iedziļināties baltu maztautu senajā un varonīgajā vēsturē, sadzīvē un kultūrā, atstātā mantojuma glabāšanas un daudzināšanas piemēros, baudīt Latvijas kultūrvēsturisko novadu ainavas krāšņumu un daudzveidību. Minētā akcija sākās 7. jūnijā un ilgs līdz 22. septembrim. Tādējādi var uzskatīt, ka savdabīgās akcijas “maršrutā” noiets mazliet vairāk nekā pusceļš.

Akcijas dalībnieki, vairāk nekā pussimts, ciemojušies Zemgalē un Sēlijā, piemēram, 26 redzamākajos apskates objektos – viensētās, pilīs un muižās, muzejos un senajos pilskalnos, veikuši to fotofiksāciju, bet ar veiksmīgākajiem fotouzņēmumiem dalījušies savos sociālo tīklu kontos. Visvairāk fotografējuši tādas Zemgales un Sēlijas tūrisma pērles kā vietējā vēstures muzeja filiāle “Sēļu sēta” Jēkabpilī un Dobeles pilskalns ar pilsdrupām, kur, starp citu, pabeigta kādreizējā Livonijas ordeņa konventa ēkas rekonstrukcija. Tāpēc jau 28. augustā varēs notikt jaunā Daudzfunkcionālā kultūras, amatniecības un tūrisma attīstības centra atklāšana. Vēl pēc nedaudz dienām, no 31. augusta līdz 4. septembrim Dobelē jau 11.reizi notiks amatniecības plenērs “Stāsts par maizi” ar meistarklasēm, izstādēm, tirdziņu, Amatu mājas jubilejas atzīmēšanu.

Tradicionāli daudzi ceļotāji senvēstures elpu vēlējušies sajust Bauskas pilī un tās muzejā. Arī šeit notikušas jaušamas pārvērtības – ar Eiropas Savienības fondu atbalstu atjaunots pils Centrālais tornis, tā mūra konstrukcijas, tostarp torņa sienās izbūvētās mūra kāpnes. Gar torņa augšdaļā rekonstruētām šaujamlūkām izveidota lokveida eja, kas ļauj pievērsties pilsētas panorāmas un pils jaunās daļas apskatei. Krāšņi, ļoti ainaviski akcijas dalībnieku fotouzņēmumi tapuši Mežotnes pilskalnā Lielupes kreisajā krastā, kur labiekārtota senā Vīna kalna apkārtne ar vairākām dabas takām. Apkaimes izpētē noderēs audio gids un īpaša SAN aplikācija, ar kuras palīdzību virtuālajā pasaulē var sastapt Mežotnes trīs dimensiju tēlus – Madi un Zīli. Savukārt Tērvetes arheoloģiskā kompleksa un koka pils apmeklētājiem ar notikumiem bagāta bijusi aizvadītās nedēļas nogale, kad biedrība “Latviešu karavīrs” 18. reizi rīkoja Zemgaļu dienas. To norise bija piesātināta ar zinātniskajiem lasījumiem, tematiskām ekskursijām, amatnieku tirdziņiem un amatu demonstrējumiem, bruņinieku cīņām un folkloras kopu muzicēšanu.

Jaunas zināšanas un iespaidus ceļotāji var iegūt arī citos, līdz šim mazāk apmeklētos tūrisma objektos. Piemēram, Sēlijas pusē, Neretas “Riekstiņos” valda šim kultūrvēsturiskajam novadam raksturīga lauku sētas idille ar Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas ekspozīciju vairākās ēkās, ar emocionāliem stāstiem par dižā novadnieka, kura vārds divas reizes ierakstīts Latvijas Kultūras kanonā, dzīvei un daiļradei. Savukārt Zvejnieklīcī Daugavas krastā, ar skatu uz Sēlpils pilskalnu, pabeigta jaunas atpūtas vietas izbūve. Tās dominante ir unikāls vides objekts gliemežvāka formā, kas paplašina zināšanas par seno sēļu dzīvesveidu un nodarbošanos.
Ikvienā nopietnā akcijā, arī šinī, neiztiek bez čaklāko dalībnieku daudzināšanas. Reizi nedēļā kāds no veiksmīgāko fotouzņēmumu autoriem saņem tematiski atbilstīgu, pašu reģionā darinātu balvu – ādas aproci, kokvilnas džemperi, Nameja gredzenu, piekariņu ar sēļu rakstu vai māla krūzi. Ar apmeklējamo objektu karti un akcijas nosacījumiem var iepazīties ZPR interneta vietnē www.zemgale.lv , kā arī tuvākajā Tūrisma informācijas centrā vai punktā. Akcija notiek ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (Explore Balts) atbalstu. Projekta kopējais finansējums: 869 689,02 eiro, tostarp ERAF finansējums – 739 235,65 eiro.


Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Juris Kālis

Sabiedrisko attiecību speciālists
undine.sulca [at] zpr.gov.lv