Ķeroties klāt vai tikai domājot par sava biznesa uzsākšanu, teju ikviens jaunais uzņēmējs ir aizdomājies, kur rast viedu padomu sekmīgas uzņēmējdarbības īstenošanai. Šādai vajadzībai jau kopš 2003. gada Latvijā mērķtiecīgi attīsta mentoru tīklu. Lai uzlabotu uzņēmējdarbības uzsācējiem pieejamo atbalsta sistēmu, ZPR vadītajā LatLit programmas projektā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) spēris soli tālāk un jau gadu sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem īsteno pārrobežu projektu mentoru apmācībā.

Projekta LLI-131 "Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā" mērķis – apvienot 100 pieredzējušus mentorus pārrobežu Mentoru tīklā. Nu jau pieredzējusī mentore, Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka, atzīst, ka arī viņa savulaik ieklausījusies sava mentora – uzņēmējas Aivas Vīksnas padomos, ko un kā darīt. “Guvu tikai pozitīvas emocijas! Mēs, Iecavas sieviešu klubs “Liepas”, sadarbojāmies ar biedrību “Līdere” un arī ar biedrību “Latvijas Lauku sieviešu apvienība”. Vienu reizi mēnesī tikāmies klātienē, lai pārrunātu manas ieceres un problēmas un, protams, vienmēr varēju viņai zvanīt, kad bija kas steidzams,” atceras A. Hauka.

Tādēļ viņa uzsver – mentors ir tas pats darbaudzinātājs. Ja cilvēkam rodas ideja, bet nav pārliecības, ka spēs to paveikt, tad mentors ir tas, kurš gan dod padomu, gan iedrošina. “Kad es biju mentors lauku uzņēmējai – iesācējai, es viņai palīdzēju ar konkrētiem padomiem. Man tā bija laba pieredze, jo bija jāpārdomā katrs pateiktais teikums, un mēs labi satikām, jo tas ir svarīgi, lai būtu saskaņa un savstarpēja uzticēšanās. Mentors ir arī psihologs un noslēpumu glabātājs. Mentori ir brīvprātīgie! Tas nozīmē, ka to tīkls jāpaplašina, jo, cik tad viens cilvēks uz sabiedriskiem pamatiem var palīdzēt citiem?! Tā arī ir galvenā mentoru kustības problēma – cilvēku trūkums,” uzskata A. Hauka.

Iespējams, ka minēto problēmu abpus robežām palīdzēs risināt tieši šis pārrobežu projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”, jo sniegs iespēju ne tikai sadarboties ar kaimiņvalstu organizācijām, bet strādāt arī pilsētās, kurās jau aktīvi darbojas pārējie projektu partneri.

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “Pašlaik noslēdzies Biznesa mentoru tīkla izveides pirmais posms – konsultantu apmācība, kas notika pērn, kopumā apmācot 21 konsultantu no visām projekta partnerorganizācijām. Sākot ar aprīli, LLKC un pārējie partneri organizēs mācības potenciālajiem mentoriem – uzņēmējiem, lai veidotu jau reālu tīklu un sniegtu iespēju iesācējiem Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā jau gada otrā pusē satikt savu mentoru.”

Piebildīsim, ka tuvākās apmācības topošajiem mentoriem plānotas 19. un 26. aprīlī Bauskā, kā arī 24. un 25. aprīlī Tērvetē. Mācībām var pieteikties jebkurš interesents ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā. Mācības organizē LLKC reģionālie konsultanti. Pieteikties iespējams zvanot: Tērvetē - Videga Vītola (27877006), Bauskā - Eleonora Maisaka (29286411).

Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” no 2017. gada aprīļa līdz 2019. gada martam ar INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions. Tajā darbojas arī Kurzemes Plānošanas reģions un Aizkraukles novada pašvaldība. No Lietuvas piedalās Šauļu inkubators, Panevēžas biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka. Projekta kopējais budžets ir 729 604 EUR, no kuriem 620 163 – Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums. LLKC finansējums projektā ir 106 206 EUR (ERAF – 90 275,10 EUR), bet ZPR finansējums šajā projektā ir 169 358 EUR, no kuriem 143 955 EUR – ERAF līdzfinansējums.

UZZIŅA

MENTORINGS – dalīšanās pieredzē

MENTORS – pieredzes bagāts cilvēks, kas bez atlīdzības un no labas gribas dalās savā pieredzē, padomos un ieteikumos ar pieredzes pārņēmēju, palīdzot sasniegt viņa nosprausto mērķi

MENTORINGS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ – pieredzes bagāts uzņēmējs vai vadītājs, kurš dalās savā pieredzē, zināšanās un kontaktos ar jaunu vai topošu uzņēmēju

Ilze Rūtenberga-Bērziņa
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
sabiedrisko attiecību vadītāja