Aizvadot starptautisku semināru un konferenci Somijā, noslēgumam tuvojas ZPR īstenotais projekts “NutrInflow”, ar kura atbalstu Zemgalē ieviesti vairāki mūsdienīgi meliorācijas sistēmu risinājumi, kas veicinās Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanu.

 

Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām uz planētas. Redzamākie efekti ir aļģu ziedēšana vasarās, kas samazina skābekļa daudzumu un veicina “mirušo zonu” veidošanos jūras dziļākajās vietās. Viens no projekta “NutrInflow” galvenajiem uzdevumiem aizvadīto trīs gadu garumā bija izveidot mūsdienīgus risinājumus - divpakāpju grāvjus, mākslīgās mitrzemes, sedimentācijas baseinus un citus risinājumus -, kas kalpotu par pirmo aizsardzības mehānismu, lai samazinātu Baltijas jūras eitrofikāciju jeb fosfora un slāpekļa nogulsnēšanos.

Trīs Baltijas jūras reģiona valstīs - Latvijā, Somijā un Zviedrijā - īpaši izvēlētās pilotteritorijās no 2016. līdz 2018. gadam rekonstruēti vairāki meliorācijas sistēmu posmi, praksē prezentējot dažādus risinājumus, kā mazināt lauksaimniecībā nepieciešamo augu barības vielu - fosfora un slāpekļa - pārpalikumu nonākšanu Baltijas jūrā. Ar projekta atbalstu šādā veidā sakārtoti teju četri kilometri Sodītes strauta, kas plūst cauri Jelgavas novada Viesturciemam, kā arī atbalstīta valsts nozīmes ūdensnotekas “Ailes strauts” rekonstrukcija.

Projekta noslēguma konferencē Helsinkos iesaistītās puses no trīs Baltijas jūras reģiona valstīm prezentēja paveikto, ieguva informāciju par pilotteritorijās veikto ūdens kvalitātes analīžu rezultātiem, kā arī uzklausīja ekspertu stāstīto par alternatīviem meliorācijas risinājumiem, vides aizsardzības pasākumiem, mūsdienīgām iespējam lauksaimniekiem un citiem saistītiem tematiem.

Tāpat šajā pasākumā piedalījās arī ZPR rīkotā studentu inovāciju konkursa uzvarētāju komandas - Kateryna Dorofieieva un Riccardo Zustovi ar ideju “Moss bio-filter” (Sūnu biofiltrs), kā arī Elīna Austra Siliņa, Līna Salmiņa un Bruno Zinģītis ar ideju "Koksnes šķeldas filtrs" -, kas prezentēja savus risinājumus augu barības vielu aizturēšanai.

Vēloties projektā sasniegtos rezultātus attīstīt un veicināt dialogu, ZPR izstrādājis arī rokasgrāmatu par videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu lauksaimniecības teritoriju meliorēšanā, bet, domājot par sabiedrības iesaisti, ir sagatavots videostāsts par izbūvēto meliorācijas risinājumu elementiem un to funkcijām, kā arī ar praktiskiem padomiem, kā iesaistīties ūdenstilpņu apkārtnēs dzīvojošajiem.

Projekts “Nutrinflow” jeb “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā” tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014.–2020. gadam. Projekta vadošais partneris ir lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija “ProAgria Southern Finland”, un tā kopējais budžets ir 1,78 miljoni EUR, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.centralbaltic.eu / www.europa.eu