Projektu jaunumi Projekts Secure Areas Vide

Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu organizējusi mācības “Kapacitātes stiprināšanas pasākumi vides resursu pārvaldības un iespējamo vides katastrofu novēršanas jomās iesaistītajām mērķa grupām” projekta nr. ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” / SECURE AREAS ietvaros.

Mācību dalībnieki apguva teorētiskās zināšanas par trim dažādām tēmām no nozares ekspertiem: “Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi” lektors Sergejs Latņikovs (Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu katedras docents), “Cilvēkiem patogēnie parazīti atklātās ūdenstilpēs” lektore Dr. Biol. Gunita Deksne (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes docente), “Plūdu risku novērtējums / ierobežošanas pasākumi / rīcība plūdu situācijās” lektors - Andris Vīksna (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centraprognožu un klimata nod.vadītājs).

Pasākums norisinājās attālināti - ZOOM platformā. Mācības noklausījās kopumā 54 dalībnieki, tostarp septiņi dalībnieki no projektā iesaistītajām organizācijām - nacionālā parka “Braslavas ezeri”, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskā un praktiskā centra. Šīs bija pirmās mācības, kas tiek organizētas projekta īstenošanas laikā. Kopumā projektā plānoti trīs apmācību cikli mērķa grupām.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ieviešana ilgs divus gadus no 24.03.2020. līdz 23.03.2022. Projekta kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476,17 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 49 913,20 eiro, no kuriem ES finansējums - 44 921,88 eiro, pašvaldības līdzfinansējums - 4 991,32 eiro.

Projektā apvienojošies 5 partneri: Zemgales Plānošanas reģions (vadošais partneris), Krustpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs” un Nacionālais parks “Braslavas ezeri” (Baltkrievija).

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Oficiālā programmas mājaslapa: https://www.eni-cbc.eu/llb/en 

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils novada pašvaldības projektu speciāliste
Līva Stašule