Kultūras pieminekļa attēls

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde pārvalde informē, ka ar 2022. gada 30. decembri ir stājušies spēkā grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu", ar kuru ir noteiktas kultūras pieminekļu vērtības grupas – valsts, reģiona un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi,  pieejams https://www.vestnesis.lv/op/2022/252.3.  

Ievērojot likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 5. panta otrajā daļā noteikto un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 58. punktu šī gada laikā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ( turpmāk – Pārvalde) izdod jaunus kultūras pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumus, kas vispārīgā administratīvā akta formā tiek publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (https://www.vestnesis.lv/)  un pieejami sadaļā “Nacionālās kultūras mantojuma pārvades vispārīgie administratīvie akti”  (https://www.vestnesis.lv/ta/iestades/nacionala-kulturas-mantojuma-parvalde/visparigie-administrativie-akti).

Ar izdotajiem norādījumiem, kā arī ar vispārīgu informāciju par kultūras pieminekli,  kultūras pieminekļa uzturēšanas režīmu un saimnieciskās darbības ierobežojumiem pieminekļu īpašniekiem iespējams iepazīties arī Pārvaldes informācijas sistēmā Mantojums -  https://mantojums.lv/ autentificējoties sistēmā, izmantojot  portāla Latvija.lv Vienoto pieteikšanās moduli

Papildu informācija -  novadu un valstpilsētu pašvaldībām tiek sūtīts  līgums par piekļuves nodrošināšanu kultūras mantojuma pārvaldības informācijas sistēmai “Mantojums” un personu datu aizsardzību un apstrādes prasībām.

Konsultācijas par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu Jūs varat saņemt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālajā nodaļā - tālr.: 26638974, 67350070; zemgale@mantojums.lv, adrese: Rīgā, Pils ielā 22 (ieeja caur Pils ielu 20), korespondences adrese: Rīga, Mazā Pils iela 19, LV-1050.