Zviedrijā sastaptā sieviete no Palestīnas sēž kafejnīcā

Interreg Central Baltic Sea Region logo

Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Ieva Zeiferte devās uz Upsalas reģionu Zviedrijā, lai Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektā “CeMeWe” piedalītos partneru klātienes sanāksmē.

Upsalas reģiona pašvaldībā iepazīti ne tikai tās darbinieki, bet apmeklēts arī ģimenes atbalsta centrs “Gottsunda”, kas atrodas pilsētas mikrorajonā, kurā dzīvo ģimenes, kas nesen ieradušās uz dzīvi Zviedrijā. Centrā sadarbojas atvērtā pirmsskola, kuru apmeklē viens no vecākiem ar bērnu vecumā līdz sešiem gadiem, nodarbinātības un izglītības centrs, kā arī veselības aprūpes pakalpojums, kas orientējas uz imigrantu ģimenēm un viņu integrācijai darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Semināra dalībniekiem bija iespēja intervēt jauno māmiņu no Palestīnas, kurai centrs palīdzējis nejusties vientuļai, apgūt valodu, iegūt draugus un sniedzis ieskatu, kā darbojas zviedru sabiedrība. Tāpat partneri iepazinušies ar sievieti, kura pati jau kļuvusi par atbalsta personu grūtniecēm – imigrantēm no Irākas, atbalstot un palīdzot iepazīt Zviedrijas grūtnieču aprūpes sistēmu, turklāt šo nepilnas slodzes darbu apvienojot ar studijām universitātē. Centrā laiku pavada arī jaunie tēvi kopā ar saviem mazuļiem. Dalībniekiem ļauts ielūkoties arī zviedru valodas nodarbībā jaunajām māmiņām, kuru mazuļi droši pavada laiku tajā pašā telpā – tas tiek darīts ar nolūku, lai velti nezaudētu laiku. Centra apmeklētājiem notiek gan izglītojošas nodarbības par Zviedrijas izglītības, veselības, sociālās apdrošināšanas sistēmām un  nodarbinātības iespējām, gan tiek sniegta iespēja saņemt praktiskas konsultācijas bērnu aprūpē un audzināšanā.

Vēlāk partneru sanāksmē prezentēts Upsalas reģiona koordinācijas apvienības izstrādāts nodarbinātības izpētes rīks “Smile”, kurā iekļauti septiņi izzinoši jautājumi gan par spēju un gatavību strādāt, gan kopējo veselības stāvokļa pašnovērtējumu, ikdienas rutīnām, kas traucē iekļauties darba tirgū. Šādi tiek identificēti imigrantu šķēršļi ceļā uz nodarbinātību, lai palīdzētu tos pārvarēt.

Koordinācijas Asociācijas biedri ir Nodarbinātības aģentūra, Sociālās apdrošināšanas aģentūra un Upsalas reģions, kā arī astoņas apgabala pašvaldības. Sadarbības mērķis starp šīm iestādēm nozīmē dažādas aktivitātes un iesaistīšanos rehabilitācijas jomā, kas noder indivīdam, lai kļūtu pašpietiekams, iegūtu darbu un uzsāktu studijas.

Nākamajā dienā projekta partneri tikās ar Upsalas reģiona projekta “Woman, Health, Work”/ “Sieviete. Veselība. Darbs” darbiniekiem, kuri dalījās ar savu pieredzi, strādājot imigrantu vidē – kultūru dažādību, ikdienas rutīnu maiņu arābu sievietēm, dažādām formālām un neformālām metodēm. Zviedrijas jaunās valdības uzstādījums ir, ka visām struktūrām jāveicina sieviešu imigrantu iekļaušanās darba tirgū, identificējot šķēršļus un tos novēršot, jo Zviedrijas valdība vairs nav gatava finansēt Zviedrijai neatbilstoša dzīvesveida uzturēšanu par nodokļu maksātāju naudu.

 

CeMeWe projekta partneru sanāksme

Tāpat sanāksmē veikts darbs pie projekta partneru kopīga dizaina veidošanas, lai definētu projektā paredzēto aktivitāšu – mentoringa programmas, atbalsta programmas ceļā uz nodarbinātību un mērķa grupas vajadzību definēšanai, kurus varētu būt iespējams izmēģināt projekta ietvaros. Tikšanās laikā gūtā pieredze noderēs izstrādājot atbalsta programmu Zemgalē dzīvojošajām sievietēm no Ukrainas, kuras vēl nav iekļāvušās darba tirgū. Zviedrijas pieredze māca, ka pirms jebkādas atbalsta programmas plānošanas, jāizzina mērķa grupas patiesās vajadzības un šķēršļus, jo tikai tad atbalsts var būt efektīvs. Noslēgumā partneri lēma par kopējiem darāmajiem darbiem, kas paveicami līdz nākamajai tikšanās reizei Tartu, Igaunijā.

 

Projekts “CeMeWe” jeb “Centrālbaltijas mentora atbalsts imigrantēm sievietēm nodarbinātības veicināšanai” tiek īstenots Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027.gadam. Projekta kopējais finansējums ir 1 100 848,45 eiro, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 880 678,74 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv