HORIZON2020 Projekts NATALIE Vide
Mākslīgais mitrājs zemnieku saimniecībā "Mežacīruļi"

ES karogs

Projekta “Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos” (“NATALIE”) partneri Latvijā kopā ar sekojošo partneri, Biržu rajona pašvaldību Lietuvā, apmeklējuši zemnieku saimniecību “Mežacīruļi”, lai apskatītu šeit izbūvēto mākslīgo mitrāju. Gūtā informācija un zināšanas ļaus pārņemt pieredzi, kas nākotnē palīdzēs mākslīgo mitrāju būvē Lietuvā.

Mākslīgie mitrāji ir bioloģiska attīrīšanas metode, kas izmanto dabā notiekošos procesus. Šādā veidā iespējams attīrīt pilsētu lietus notekūdeņus, lauksaimniecības zemes, privātmāju un pat ciemu kanalizāciju.

Zemnieku saimniecībā “Mežacīruļi” darbojas divas dažādas mitrāju sistēmas, kurām atšķiras gan to kvantitāte, gan kvalitāte. Abi mitrāji tiek monitorēti kopš to uzbūvēšanas 2014. gadā. Regulāri tiek mērīta to ūdens kvalitāte, kopš 2014. gada veikti uzlabojumi arī aprēķinos, gūta pieredze mitrāju procesos ziemā, plūdos un citos apstākļos. Iespējams arī aprēķināt cauri plūstošā ūdens apjomu. Sākotnēji mērījumi ņemti divreiz mēnesī, bet šobrīd pietiek ar datiem četrreiz gadā. Speciāla iekārta mēra un reģistrē ūdens plūsmu ik pēc divām minūtēm.

Biržu rajona pašvaldības pārstāvjus interesēja tehniskas lietas kā, piemēram, uzbūves process, augu stādīšana mitrājā, veiktie uzlabošanas darbi, situācija dažādās sezonās. Šie visi ir būtiski jautājumi, jo projektā “NATALIE” paredzēts, ka Biržu rajona pašvaldība ne vien gūs zināšanas un pārņems pieredzi, bet arī ar ekspertu palīdzību izpētīs piemērotas teritorijas mākslīgo mitrāju ierīkošanai Biržu rajonā un pielāgos vadlīnijas mākslīgo mitrāju plānošanai, projektēšanai un ieviešanai.

Savukārt Zemgales plānošanas reģionam projektā plānots būvēt mākslīgo mitrāju lauksaimniecības teritoriju attīrīšanai, kā arī veikt sagatavošanās darbus un izstrādāt ceļvedi par mitrāju potenciālu piesārņojuma attīrīšanai.

Galvenais projekta uzdevums ir paātrināt dabā balstītu risinājumu ieviešanu un izveidot sistēmu, kas palīdzētu reģioniem kļūt noturīgākiem pret klimata pārmaiņām. Projekta ietvaros izstrādājamā “Inovāciju pakete” ietvers tehniskos, modelēšanas un IT risinājumus, pārvaldības stratēģijas, politikas ieteikumus gan ES, gan reģionālā līmenī, finansēšanas iespējas un veidus, kā iesaistīt sabiedrību.

Projekts “NATALIE” tiek ieviests Apvārsnis Eiropa - Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā 2021. - 2027. gada periodam. Projekta kopējais finansējums ir 16 311 045,25 EUR, no kuriem Programmas līdzfinansējums 15 033 486,25 EUR.

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv