radošo darbu konkurss

Konkursa mērķis: Pievērst skolēnu, kā arī visas sabiedrības uzmanību un izglītot par bērniem ar kustību traucējumiem, parādot dialoga iespējamību. Izzināt bērnu redzējumu par bērnu ar kustību traucējumiem iekļaušanu skolu vidē, sabiedrībā. Veicināt bērnu radošo pašizpausmi.

Konkursa dalībnieki: Izglītības iestāžu klašu skolēni: 1. – 5.klases audzēkņi.

Radošo darbu izstrādes nosacījumi: Radošs darbs – zīmējums vai foto vai video, darbā atainojot klases viedokli, redzējumu par bērna ar kustību traucējumiem iekļaušanu skolu vidē, tā nozīmīgumu demokrātiskā sabiedrībā.

Zīmējums:

  1. Zīmējumus var veidot pēc izvēles – zīmēt ar zīmuļiem, krāsām, krītiņiem, flomāsteriem vai citiem materiāliem;
  2. Darbiņus zīmē uz A4 vai A3 formāta lapas vienas puses;
  3. Zīmējums jāpapildina ar saukli, apakšvirsrakstu, dzejoli, stāstu, vai ko citu tam līdzīgu;  

Foto: Var uzņemt 1 foto (dažādu lielumu) atbilstoši tēmai, brīva radošā izpausme.

Video: Var uzņemt video (līdz 5 min) atbilstoši tēmai, brīva radošā izpausme.

1 klase var iesniegt tikai 1 radošo darbu. Darbu drīkst izstrādāt tikai paši klases skolēni.

Darbu iesniegšanas laiks: No 2023. gada 3. aprīļa līdz 30. aprīlim.

Darbus sūtīt: Skolēnu zīmējumi/foto nesalocīti līdz 2023. gada 30. aprīlim jāatsūta (Latvijas pasts/kurjers)/jāienes Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājā - Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004, ar norādi kampaņai “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”.

Radošie darbi video formātā jāsūta elektroniski uz sanda@bsf.lv, ar norādi - kampaņai “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”.

Iesūtot/atnesot radošos darbus, klāt jābūt norādītam izglītības iestādes nosaukumam, radošā darba autoram (klasei), kontaktpersonas vārdam un uzvārdam, kontakttālrunim.

Darbu vērtēšana:

  1. Vērtē radošā darba noformējumu, oriģinalitāti un atbilstību tematam;
  2. Darbus izvērtēs nodibinājuma “Bērnu slimnīcas fonds” darbinieki un 10 ģimenes, kurās aug bērns ar kustību traucējumiem.
  3. Labākie 10 radošie darbi tiks ievietoti Bērnu slimnīcas fonda izveidotajā mājas lapā www.atbalstacelvedis.lv, kur tos varēs aplūkot ikviens interesents.

Balvas saņems 10 labāko radošo darbu autori (klases) no Bērnu slimnīcas fonda un tā sadarbības partneriem – labāko radošo darbu autori tiks izsludināti mājas lapā www.atbalstacelvedis.lv līdz 2023. gada 15. maijam. Ar uzvarētājiem fonds sazināsies personīgi.

Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt zvanot Bērnu slimnīcas fonda projektu vadītājai Sandai Benefeldei: tel. 26555241.