Projektu jaunumi Projekts Secure Areas Vide

Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar vides eksperti Intu Vaškevicu projektā Nr. ENI-LLB-1-135 “Secure Areas” organizēja  piecus vides izglītības seminārus skolēniem. Pasākumu programmā bija ievadlekcija un praktiskais darbs, kas ļautu skolēniem izprast klimata pārmaiņas un drošu došanos dabā.

Skolēni ievadlekcijā "Klimata izmaiņas: par nākotni esam atbildīgi mēs paši" tika iepazīstināti ar klimata pārmaiņām un drošu došanos dabā. Pēc lekcijas noklausīšanās skolēni atzina, ka šķirot atkritumus un rūpēties par vides saglabāšanu ir ļoti svarīgi. Lekcijas laikā skolēni uzzināja dažādus veidus, kā samazināt savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu, kā arī mudināt uz zaļāku domāšanu arī citus. Daži no ieteikumiem - doties uz skolu ar riteni, samazinot CO2 piesārņojumu un degvielas patēriņu, ziemas laikā energoresursu taupīšanas nolūkos starpbrīžos izslēgt gaismu skolas telpās, šķirot atkritumus un izmantot otrreiz pārstrādātus iepakojumus.

Semināra otra daļa bija veltīta drošībai dabā - gan siltajā, gan aukstajā gada laikā. Tajā skolēniem tika atgādināts, ka vienmēr jābūt uzmanīgiem pie upēm, ezeriem, arī dīķiem - kā ziemā, tā vasarā. Tā kā tuvojas vasara un peldsezona, skolēniem jāatceras - nepeldēt aizdomīgās vietās, neiet tuvu stāvam krastam vai kraujas malai. Tāpat nelēkt ūdenī svešās vietās un neļaut to darīt saviem draugiem. Skolēni, meklējot palīdzību, vienmēr var vērsties pie pieaugušā vai zvanīt 112.

Kā vēl viens no dabas drošības jautājumiem apskatīta saskarsme ar dažādiem augiem - jaunieši iepazīstināti ar invazīvām, arī indīgām sugām, piemēram, latvāņiem, mušmirēm un citām. Tāpat tika aplūkots, kā rīkoties, sastopoties ar dzīvniekiem un to atvasēm, sevišķi laikā, kad dzimst mazuļi (maijs). Proti, jāuzvedas klusu, ne dzīvniekus, ne tos mazuļus nevajag aiztikt, bet gan lēnām jādodas prom, tos netraucējot. Savukārt, dodoties mājās no pastaigas, pludmales vai citas vietas brīvā dabā, nedrīkst atstāt aiz sevis nekādus iepakojumus un citus atkritumus, tostarp pārtikas pārpalikumus. 

Izglītības semināru mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar to, kā droši un kvalitatīvi pavadīt laiku dabā to nepostot, jo ikvienai puķei, zaram, augu un dzīvnieku sugai ir sava nozīme - gan bioloģiskās daudzveidības, gan pievilcīgas vides saglabāšanā.

Šīs informatīvās nodarbības norisinājās Aizkraukles, Jēkabpils, Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados un tās palīdzēja skolēniem iepazīties ar pareizu rīcību dabā un iespējamajiem vides riskiem.

Projekts nr. ENI-LLB-1-135 “Secure Areas” tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība (līgums Nr. 1S-111). Projekta kopējais finansējums ir 443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 399 476, 17 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

 

Informāciju sagatavoja:
Anete Spalviņa
ZPR Projekta vadītājas asistente