Daudzfunkcionālo centru video sākums
Bilde

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros esam sagatavojuši īsus video stāstus par deinstitucionalizācijas  procesa ietvaros Zemgales plānošanas reģionā izveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem  un to sniegšanas vietām, lai informētu sabiedrību par izveidoto pakalpojumu pieejamību Zemgales pašvaldībās un ieguvumiem gan cilvēkiem, kam šie pakalpojumi ir nepieciešami, gan sabiedrībai kopumā.

Sagatavotie video stāsta par Zemgales pašvaldību izveidotajiem grupu dzīvokļiem pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centriem pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centriem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, specializētajām darbnīcām pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, ģimeniskai videi pietuvinātajiem sociālajiem pakalpojumiem bērniem bez vecāku gādības, Atelpas brīža pakalpojumu gan bērniem, gan pieaugušajiem ar smagiem veselības traucējumiem un dažādiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Tā, kā deinstitucionalizācijas process paredzēja sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidi pašvaldībās, lai cilvēkiem, neatkarīgi no viņu veselības stāvokļa vai radušās dzīves situācijas grūtībām, nebūtu jānonāk institucionālā aprūpē, bet viņi varētu saņemt nepieciešamos sociālos pakalpojumus tuvu savai dzīvesvietai, ceram ka pašvaldību jaunizveidotie pakalpojumi sniegs atbalstu bērniem un pieaugušajiem ar nopietnām veselības grūtībām un viņu ģimenes locekļiem. Svarīgi, lai pakalpojumi gan sasniegtu, gan sniegtu atbalstu tām ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenēm, kurās dzīvo, tā sauktie “mūžīgie bērni”. Lai, bērni bez vecāku gādības, saglabātu saikni ar saviem ģimenes locekļiem.

 Piedāvājam jūsu uzmanībai 18 video stāstus. Tie pārsvarā stāsta par sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, kas izbūvēti/izveidoti/uzlaboti  Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu, reģistrēti sociālo pakalpojumu reģistrā un ir uzsākuši savu darbību. Piedāvājam arī dažus stāstus par pašvaldību, ar citu finansējumu izveidotiem pakalpojumiem, kuros klienti vēl līdz 2023. gada rudenim saņem projekta “Atver sirdi Zemgalē” apmaksātus pakalpojumus.

Video īpaši veidoti, lai sniegtu informāciju un dotu iespēju neklātienē iepazīties ar pakalpojumiem pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem un ģimenēm; bērniem ārpusģimenes aprūpē, sociālajiem darbiniekiem un citiem dažādu jomu speciālistiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, sociālās politikas veidotājiem, ikvienam interesentam un sabiedrībai kopumā.

Video stāstus iespējams noskatīties vietnē youtube, Zemgales plānošanas reģiona kanālā, atskaņošanas sarakstā “Atver sirdi Zemgalē!”. Saite, lai iepazītos videostāstiem: https://www.youtube.com/watch?v=ypcwzU8cd44&list=PLJUcFI4XQ3kkoNqEKyYElEfTQJyTSu01F

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Vairāk informācijas: http://www.atversirdi.lv