Zemgales kultūras programma

Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) noslēdzies Latvijas Valsts mežu (LVM) un Valsts kultūrkapitāla fonda (VKF) atbalstītās “Zemgales Kultūras programmas 2021” projektu konkurss.

Neraugoties uz pandēmijas radītajiem sarežģījumiem reģiona kultūras dzīvē, apsveicama ir projektu pieteicēju lielā aktivitāte, jo pavisam ZPR tika iesniegti 132 projektu pieteikumi, kopējā pieprasītā finansējuma summa – 593 221,39 eiro.

Tāpat kā pērn, arī šogad tika ievēroti epidemeoloģiski drošības pasākumi, un ekspertu sanāksme notika attālināti. Ekspertu komisijā strādāja divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Zemgales plānošanas reģiona izvēlēti eksperti. Arī šogad konkursam iesniegti vērtīgi projekti, un konkurence bijusi īpaši sīva, tomēr, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, ekspertu komisija nolēma atbalstīt 50 projektus, sadalot konkursa pieejamo finansējumu 118 415,00 eiro apmērā. Diemžēl daži projekti netika nodoti ekspertu vērtējumam, jo tie neatbilda ZKP nolikuma prasībām (galvenokārt nekorektas tāmes dēļ).

Eksperti galvenokārt atbalstīja projektus, kas vērsti uz dažādu kultūras procesu izpēti, tehnisko projektu izstrādi, nozīmīgu kultūras objektu vai priekšmetu restaurāciju, kā arī uz dažādām interaktīvām izpausmēm kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Atbalstīto projektu vidū ir vairāki mākslas simpoziji un festivāli, dažāda mēroga sarīkojumi un koncerti, kuri notiks ārpus telpām, izglītojoši pasākumi, meistardarbnīcas un nodarbības. Atbalstu guvuši galvenokārt tie projekti, kuru īstenošana nav saistīta ar vērienīgu kultūras pasākumu rīkošanu. Tāpat finansējums tika piešķirts vairāku grāmatu izdošanai, pētījumiem un ierakstu digitalizēšanai.

Visus apstiprinātos projektus plānots īstenot laika posmā no šī gada maija līdz 15. decembrim.

Konkursa mērķis ir veicināt Zemgales reģiona tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Ar Zemgales Kultūras programmas 2021. gadā atbalstīto projektu sarakstu interesenti var iepazīties ZPR interneta vietnē