Zemgales kultūras programma
Zemgales kultūras programmas konkursa attēls

LVZ un VKKF logo

Noslēgusies Zemgales plānošanas reģiona izsludinātās un administrētās “Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu vērtēšana. Piešķirot 74400,00 eiro, projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņēma 21 projekts. Papildu viens projekts tika iekļauts rezerves sarakstā, ja gadījumā kādu no atbalstītajiem projektiem nebūs iespējams realizēt.

Konkursam mērķprogrammā pavisam tika iesniegti 48 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu 248706,58 eiro. Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta eksperts un trīs Zemgales plānošanas reģiona izvēlēti eksperti, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un  nolēma atbalstīt 21 projektu, sadalot konkursā pieejamo finansējumu 74400,00 eiro apmērā.

Visus apstiprinātos projektus plānots īstenot laika posmā no šī gada maija līdz 15. decembrim.

Atbalstīto projektu "Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023" saraksts.

Informācija par konkursa rezultātiem un līguma slēgšanas nosacījumiem tiks nosūtīta katram projekta pieteicējam uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.