Zemgales kultūras programma
Zemgales kultūras programmas afiša ar rezultātiem
Zemgales kultūras programmas logo

Noslēgusies Zemgales plānošanas reģiona izsludinātās un administrētās “Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2024” projektu vērtēšana. Piešķirot 56 100 eiro, projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņēma 23 projekti. Papildu viens projekts tika iekļauts rezerves sarakstā, ja gadījumā kādu no atbalstītajiem projektiem nebūs iespējams realizēt.

Konkursam mērķprogrammā pavisam tika iesniegti 47 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu 297 159,31 eiro. Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta eksperts un trīs Zemgales plānošanas reģiona izvēlēti eksperti, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un  nolēma atbalstīt 23 projektus, sadalot konkursā pieejamo finansējumu 56 100 eiro apmērā.

Visus apstiprinātos projektus plānots īstenot laika posmā no šī gada maija līdz 15. decembrim.

Informācija par konkursa rezultātiem un līguma slēgšanas nosacījumiem tiks nosūtīta katram projekta pieteicējam uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.