Attīstības padome

Jelgavā notikušajā Zemgales pašvaldību deleģēto pārstāvju - vadītāju kopsapulcē ievēlēta Attīstības padome jaunā sastāvā: ( attēlā no kreisās) Leons Līdums - Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs, Ziedonis Caune - Jelgavas novada domes priekšsēdētājs, Aivars Okmanis - Bauskas novada domes priekšsēdētājs, Raivis Ragainis - Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs, Andris Rāviņš - Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs un Edgars Gaigalis - Dobeles novada domes priekšsēdētājs.

 Atklāti balsojot, par Zemgales Attīstības padomes (ZAP) priekšsēdētāju vienprātīgi ievēlēts Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, kurš šos pienākumus veica arī līdz šim, bet par viņa vietnieku - Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums. Abas amatpersonas, līdzīgi kā tas ir pārējos plānošanas reģionos, ievēlētas turpmākajiem četriem gadiem. Zemgalē līdz šim, AP priekšsēdētāja un viņa vietnieka pilnvaru termiņš bija divi gadi.

Sēdes turpinājumā Padome veica grozījumus Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) 2021. gada darba plānā, papildinot to ar aktivitātēm, kas saistītas ar projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā"ieviešanu. Zemgales Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Mairita Pauliņa Padomi iepazīstināja ar Zemgalē sāktās tūrisma nozares atbalsta akcijas "Nākamā pietura Zemgale"norisi, kurā iesaistījušies gandrīz visi Tūrisma informācijas centri un punkti, kā arī daudzi reģiona aktīvākie uzņēmēji - pakalpojumu sniedzēji.

Minētā akcija ilgs līdz 5.septembrim, bet tās aktualitātēm var sekot pašvaldību un ZPR interneta vietnēs, sociālo tīklu kontos un maksas publikācijās redzamākajos Latvijas žurnālos, radio un TV kanālos.

Dienas turpinājumā Padomes dalībnieki apskatīja Jelgavā nesen restaurēto vēsturisko koka ēku Vecpilsētas ielā 14, kas kā viena no nedaudzajām pilsētas koka apbūvē saglabājusies arī pēc Otrā pasaules kara. Šīs trīsstāvu koka ēkas pārbūve un restaurācija nozares organizāciju rīkotajā skatē Gada labākā būve Latvijā nominācijā - Restaurācija 2019. gadā saņēmusi augstāko novērtējumu.

Plānots, ka minētais nams jau pavisam drīz būs pieejams tūristiem un būtiski papildinās apskates objektu klāstu Jelgavā. Minētajā ēkā varēs gūt bagātīgu izglītojošu informāciju par Jelgavas koka arhitektūru, Vecpilsētas ielas kvartālu, kā arī par pašas ēkas būvvēsturi un restaurācijas procesu.

 

Informāciju sagatavoja: