Attālināti notikušajā projekta vadības grupas saietā panākta vienošanās, ka tādas plānotās aktivitātes kā ieinteresēto uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucieni un dalība starptautiskajās izstādēs – gadatirgos kā Zemgalē, tā Pleskavas apgabalā, ņemot vērā globālās pandēmijas radītos mobilitātes ierobežojumus, pārceļamas uz nākamo kalendāro gadu. Līdztekus tam secināts, ka līdzšinējā sadarbība, kas vērsta uz vidējo un mazo uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanu, ekonomiskā potenciāla novērtēšanu, produkcijas eksporta tirgus paplašināšanu,  kā arī uzņēmējdarbības atbalsta institūciju veiktspējas palielināšanu, bijusi visnotaļ sekmīga.

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) iniciētā, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-020 “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību”(SMEPRO) ieviešanā noiets mazliet vairāk nekā pusceļš. Tā sākumposmā partneri no ZPR un no Pleskavas apgabala Uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fonda, kā arī no Vidzemes Plānošanas reģiona pilsētu un lauku vidējā un mazā biznesa pārstāvjiem noorganizējuši mācības par biznesa vidi Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos. Papildinātas zināšanas par abu valstu ekonomisko sadarbību, atšķirībām pastāvošajā likumdošanā, robežas šķērsošanas un nodokļu režīma prasību ievērošanā, kā arī dažādu uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu izmantošanā. Kā Latvijas tā Krievijas pusē partneri identificējuši vismaz 10 dažādu nozaru vietējos pilot uzņēmējus, kuri pauž gatavību attīstīt sadarbību un paplašināt preču produkcijas vai sniegto pakalpojumu eksporta tirgu.

Pandēmijas raisīto ierobežojumu dēļ plānotās Zemgales Uzņēmēju dienas – 2020, kurās vajadzēja piedalīties arī Pleskavas apgabala ražotājiem, nenotika. Toties rudenī vismaz 10 Zemgales uzņēmēji ar projekta atbalstu klātienē varēja piedalīties iespēju festivālā Uzņēmēju dienas Latgalē – 2020. Jaunatklātajā Rēzeknes Olimpiskajā centrā iekārtotajā izstādē zemgalieši ar projekta atbalstu aizņēma aptuveni 36 kvadrātmetru lielu platību un izcēlās ar piedāvāto produktu lielu dažādību, jo apmeklētājiem no Latgales tā bija reta iespēja plašāk iepazīt Latvijas vidienes uzņēmēju piedāvāto preču klāstu – pārsvarā pārtikas preces, uztura bagātinātājus, kosmētiku, koka un tekstilizstrādājumus. Savukārt sadarbības partneri no Pleskavas apgabala festivāla norisei varēja sekot interneta vietnes tiešsaistē, kā arī izmantot izstādes dalībnieku elektronisko katalogu, tādējādi meklēt un atrast katrs sev interesējošus darījumu partnerus.

Nākamajā – projekta ieviešanas noslēguma gadā partneri turpinās reģionu mazo un vidējo uzņēmumu sadarbības tīkla izveidi galvenokārt pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes, kokapstrādes un tūrisma jomā, mazinoties pandēmijas draudiem, lūkos atgūt nokavēto pieredzes apmaiņā un izstāžu darbībā, pilnveidos derīgas informācijas apmaiņu, kas sekmēs eksporta spēju palielināšanos ieinteresētajām pusēm labvēlīgā biznesa vidē.

Projekta kopējais finansējums ir 249 996,04 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 224 916,44 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales Plānošanas reģions un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Juris Kālis

Sabiedrisko attiecību speciālists
undine.sulca [at] zpr.gov.lv