Turpinās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Business support) ieviešana.

Pavisam drīz, 21. augustā pulksten 10.30 Jelgavas pils Sudraba zālē projekta vadošais partneris – Zemgales Plānošanas reģions sava un kaimiņu Kurzemes reģiona uzņēmējiem organizē ražas laikam atbilstīgu, turklāt interesantu un nākotnē noderīgu pasākumu – mentoru un uzņēmēju kontaktbiržu. Par tās dalībniekiem aicināti kļūt ražošanā un pakalpojumu sfērā strādājošie uzņēmēji ar stāžu un potenciālie uzņēmēji, esošie un topošie mentori, uzņēmējdarbības atbalsta institūciju pārstāvji, kā arī citi interesenti. Par programmas “naglu” solās būt biznesa aprindās atzītā lektora – moderatora Alekša Daumes vadītā nodarbība “Efektīvas prezentācijas prasmes jeb “Kā pārstāt mētāties ar beigtiem mērkaķiem””.

Minētā treniņa mērķis ir uzņēmumu vadītājiem un citiem darbiniekiem, kuru darba pienākumi ietver produktu vai uzņēmuma prezentāciju dažādām auditorijām, kā arī uzstāšanos sanāksmēs, konferencēs un sapulcēs, sniegt praktiskas iemaņas un metodes efektīvas uzstāšanās sagatavošanai un vadīšanai, attīstīt oratora un komunikācijas spējas, radīt darbiniekiem pārliecību par sevi kā prasmīgu prezentētāju.

Nodarbības turpinājumā ikvienam dalībniekam būs iespēja sagatavot savu vai sava uzņēmuma vizītkarti plašākajā nozīmē, kā arī piedalīties pieredzes un domu apmaiņā, dibināt savstarpējus kontaktus, noskaidrot uzņēmējdarbības atbalsta sniedzēju darba šībrīža aktualitātes dažādu pakalpojumu jomā. Publicitātes nodrošināšanas nolūkā pasākuma laikā iespējama fotografēšana.

Plašāka informācija pie projekta vadītājas Anitas Diebeles Zemgales Plānošanas reģionā zvanot pa tālruni +371 29736468, vai rakstot E-pastā anita.diebele@zpr.gov.lv.