Bezdarba līmenis valstī un reģionos pēdējos gados mērķtiecīgi samazinājies, stabilizējoties pēc 2008. - 2010. gada finanšu problēmām pasaulē. Pēdējās desmitgades griezumā Zemgalē augstākais bezdarba līmenis novērots 2010. gadā, kad reģionā bez darba bija 22,5% iedzīvotāju (Latvijā kopā - 19,5%), taču desmitgades laikā tas samazinājies, un, 2018. gadā atgriezies 2008. gada līmenī - 8,1% reģistrētu bezdarbnieku Zemgalē.

Turklāt tam ir tendence samazināties - Nodarbinātības valsts aģentūras informācija liecina, ka, piemēram, 2019. gada februārī Zemgalē kā bezdarbnieki reģistrēti vien 6,6% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (valstī - 6,7%). Vairākos reģiona novados bezdarba līmenis ir zem 4 procentiem - tāds tas 2018. gada beigās ir Jelgavā, Jelgavas novadā, Ozolnieku novadā un Vecumnieku novadā, savukārt Aknīstes, Iecavas, Tērvetes novados bezdarbnieku skaits nepārsniedz 5%. Būtiski, ka teju 65% Zemgalē reģistrēto bezdarbnieku 2018. gadā darbu atraduši mazāk nekā sešu mēnešu laikā, savukārt vēl 20% darba tirgū atgriezušies gada laikā pēc kļūšanas par bezdarbnieku.

Plašāka informācija par aktuālo nodarbinātības un bezdarba statistiku atrodama Centrālās statistikas pārvaldes vai Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapās.

att

Avots: CSB, 2019