Statuss:
Noslēdzies

Programma: Swedish Institute Baltic Sea Cooperation (Svenska Institutets Ostersjosamarbete for projektet)

Projekts: “Baltijas Biogāzes Apļi: Baltijas reģiona biogāzes kā alternatīvas transporta degvielas veicināšana aprites akonomikā” / “Baltic Biogas Circles: Baltic regional promotion of Biogas as alternative transport fuel on Circular Economies”

Saīsinātais nosaukums: Baltic Biogas Circles

Projekts nākamās paaudzes attīstībai biogāzes nozarē, kas izglītos un informēs cilvēkus par to, kā veicināt zināšanu izplatīšanu par biogāzi, SDG (šķidrinātas dabasgāzes) un CBG (saspiestas biogāzes) staciju paplašināšanu Baltijas jūras reģionā. Uzturot un paplašinot pašreizējos sadarbības tīklus, Baltic Biogas Circles strādās pie jaunu projektu ideju izstrādes Baltijas jūras reģiona paplašināšanai.

Projekta vadošais partneris:

 • BioFuel Region AB (Zviedrija);

 Projekta partneri:

 • Estonian Biogas Association (Igaunija);
 • Saarema Minicipality (Igaunija);
 • Zemgales Plānošanas reģions (Latvjia);
 • Ekodoma (Latvija);
 • City of Gdynia (Polija);
 • Gasum Sverige (Zviedrija);
 • Ab Stormossen Oy (Somija).

Projekta mērķis:

Uzturēt un paplašināt pašreizējo sadarbības tīklu starp Zviedrijas ziemeļiem un Somiju, Baltijas valstīm un Poliju, kā arī izstrādāt projektu idejas nākamajam ES programmas periodam.

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 2. septembris - 2021. gada 2. marts

Projekta budžets: 53 000 EUR

Projekta rezultāti:

 • Lielāka izpratne par biometāna kā transporta degvielas ieviešanas pašreizējo statusu. Gala rezultāts - izstrādāta darba grupu un semināru dokumentācija, kas izmantojama kā pamats turpmāka sadarbības projekta izstrādei;
 • Izstrādāti plāni sadarbības projektiem jaunajā ES programmas periodā. Gala rezultāts - vismaz viens projekta plāna uzmetums vai pieteikuma priekšlikums pirmajai uzaicinājumu kārtai Baltijas jūras reģionālajā programmā un/vai Connecting Europe Facility;
 • Paplašināts biogāzes sadarbības tīkls starp Zviedrijas ziemeļiem, Somiju, Baltijas valstīm un Poliju. Gala rezultāts - darba grupu un semināru dokumentācija ar atjaunotiem ieinteresēto projektu partneru kontaktu sarakstiem kopīgam projektam, kura izstrāde jāuzsāk 2021. gadā.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

 • Detalizēta projekta aktivitāšu plānošana, izmantojot Skype un citus digitālos rīkus;
 • Mācību vizītes un semināri projekta partneru valstīs, lai tiktos ar nozares ekspertiem un iepazītu labās prakses piemērus;
 • Vebināri ar nozares ekspertiem;
 • Nepārtraukta projekta ideju izstrāde un papildināšana.